Saskia Stolz is oprichter van Power of Art House; een creatief collectief dat met kunstzinnige interventies in de openbare ruimte een positieve bijdrage wil leveren aan een samenleving waarin mensen zich meer bewust zijn van maatschappelijke issues, waarin menselijkheid en gemeenschappelijkheid de maatstaf is en waarin verbondenheid en solidariteit weer op de agenda staan. Een samenleving waarin burgers worden uitgedaagd om mee te denken over duurzame oplossingen voor sociale problemen en waarin zij worden geprikkeld om hun standpunten uit te spreken over politieke issues. Power of Art House kwam veelvuldig in het nieuws met het guerrilla street art project 'Moving People', waarbij 10.000 miniatuur vluchtelingen verschenen in de straten van Amsterdam en Den Haag. Een project om vluchtelingen een gezicht te geven en inzicht te geven wat het betekent om te moeten vluchten.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly