Het is de zomer van 2016. Kinderen uit groep 8 van de J.P. Coen school willen iets doen aan het 'rattenpleintje' in de Indische Buurt. Dat vinden ze namelijk een vieze plek. Samen met psychologie studenten gaan ze aan de slag onder begeleiding van Move. Move is een stichting die kinderen laat zien wat er te bereiken is in de maatschappij als ze hun eigen mogelijkheden ontdekken. Dat is helaas niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. Kinderen uit minder bedeelde wijken worden door Move gekoppeld aan studenten, die deze kinderen in projecten laten ontdekken wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Maar wat als dit soort initiatieven, plannen en projecten niet passen in jaarplannen en meerjarenvisies? Dan is de potentiële impact en het effect een stuk kleiner dan mogelijk. Dat is zonde en moet anders. Hoe? Door de rollen om te draaien. Niet het gemeenteprogramma moet centraal staan, maar het potentieel van initiatieven die Move opstart. Kinderen blij, buurt blij, gemeente blij!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly